Om Storo

Den opprinnelige gården “Oo” (nevnt 1279) var etter navnet å dømme en av de eldste i Oslo. Den har sitt navn fra norrønt ó, en sideform av á (elv, her sannsynligvis Akerselva). Gården ble delt ca. 1550 i “Storo” og “Lillo”. Gårdstunet på Storo lå like vest for Storokrysset, på det som i dag er Vitaminveien 2, i krysset mellom Vitaminveien og Grefsenveien 48.

Nyegaard & Co (Nyco) flyttet til nytt syv-etasjers nybygg i Nydalen (1940).[1] Tilstedeværelsen i Nydalen /Storo-området førte til at Oslo kommune ga veien ved siden av Nycoveien i 1953.

Storo avgrenses av Birch-Reichenwalds gate og strøket Sandaker i sør, Ring 3 (med navn Rolf Wickstrøms vei og Storoveien på denne strekningen) og strøket Grefsen (på andre siden av ringveien) i øst, og Nydalen i vest og nord.

fra steinalderen til storo